Kurs chiromancji II stopnia

PLAN KURSU CHIROMANCJI

POZIOM II DLA ZAAWANSOWANYCH

W II poziomie kursu chiromancji mogą uczestniczyć osoby, które nie mają jeszcze zdobytej praktycznej wiedzy, ale znają podstawy: linie, pagórki, typy dłoni, i inne znaki. Także te osoby, które pracują z dłońmi, ale chciałyby udoskonalić swój warsztat i nabyć dodatkowych umiejętności., albo po prostu poćwiczyć. Dla lepszego przyswojenia praktycznej wiedzy kurs można powtarzać.

1.    Interpretacja linii i znaków na dłoniach. Nabycie praktycznych umiejętności poruszania się po mapie dłoni.

2.      Wykonywany zawód( uzdolnienia), a budowa dłoni.

3.      Pozytywne i negatywne cechy charakteru.

4.      Małżeństwa udane i nieudane.

5.      Dzieci szczęśliwe i nieszczęśliwe.

6.      Szczęście, powodzenie, pech.

7.      Pieniądze i bogactwo.

8.      Miłość szczęśliwa i nieszczęśliwa.

9.      Przyjaciele i wrogowie.

10.  Władza, rodzina, podróże, sąd, prawo.

11.  Zdrowie dobre i słabe.

12.  Zagrożenia.

13.  W jaki sposób rozwiązywać problemy i wybierać najbardziej optymalną drogę życia?

14.  W jaki sposób pracować ze swoją energią?

15.  Ćwiczenia praktyczne.