Oświadczenie

Ze względu na liczne zapytania oświadczam, że pan Bolesław Zarębski zajmujący się hipnozą i współpracujący z Gracjaną – Hiszpania nie jest kontynuatorem mojej pracy, osobiście nie znam pana Bolesława i nigdy nie zamieniłam z nim ani jednego słowa, także nie upoważniałam do wykonywania jakiejkolwiek pracy w moim imieniu. Proszę nie łączyć mojego nazwiska z panem Bolesławem.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Teresa Korol