Horoskopy

 Wiadomo, że wiedza astrologiczna jest znana od wieków. Stosowana przez mędrców, którzy z dużą dokładnością potrafili przewidzieć różne wydarzenia zarówno dotyczące poszczególnych osób jak tez losów całych społeczeństw. Na dworach królewskich zatrudniano astrologów, którzy byli osobistymi doradcami władców i służyli swoją wiedzą w podejmowaniu ważnych państwowych decyzji.  Planety krążą wokół nas, zmieniają swoje położenie i oddziałują swoją energią. Z ich układu można odczytać wiele wartościowych informacji.

 Serdecznie zapraszam do czytania mojego horoskopu miesięcznego publikowanego w czasopiśmie     „ Czwarty Wymiar”.

  1. Horoskop urodzeniowy – radix, indywidualnej osoby lub firmy.

Układ planet w momencie Twego urodzenia pokazuje, co przynosisz sobie na życie. Twój charakter, predyspozycje, wady i zalety, dobre i złe strony i w jaki sposób możesz funkcjonować w poszczególnych obszarach życia , które obejmują finanse, najbliższe otoczenie, dom i rodzinę, dzieci, rozrywkę, tendencje do hazardu i ryzyka, pracę zawodową, karierę, przyjaciół, małżonków, wpływy zewnętrzne, zagrożenia niewidzialne i inne.

Horoskop urodzeniowy określa cechy indywidualne osoby, możliwości życiowe i jego przyszłość w sensie ogólnym.

Okazuje się bardzo wartościowym sporządzenie horoskopu indywidualnego dla nowo narodzonego dziecka. Ułatwia to rodzicom prowadzenie dziecka w różnych fazach jego rozwoju, zadbanie o rozwój zdolności i umiejętności, wyboru odpowiedniej szkoły itd. Taki horoskop najczęściej jest przez rodziców skrzętnie przechowywany do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W dzień urodzin dziecko dostaje prezent i  jest dla niego cennym drogowskazem na samodzielne budowanie swojego dalszego  życia.

 

Horoskop urodzeniowy – radix firmowy.

Warto sporządzić taki horoskop jeszcze przed powstaniem firmy. Astrolog analizuje przyszłą koniunkturę i pomaga w ustaleniu daty rozpoczęcia działalności. Powinna być ona dostosowana do specyfiki firmy, jej perspektyw rozwojowych, współpracy z kontrahentami i możliwościami finansowymi i innymi istotnymi elementami.

Tak sporządzony horoskop staje się horoskopem urodzeniowym firmy i w przyszłości można na jego podstawie analizować zgodnie z bieżącymi tranzytami różne sytuacje bieżące, jak też przewidywać rozwiązania i tendencje.

Dzięki temu właściciel lepiej poznaje swoją firmę i ma w swoich rękach narzędzia pomocne w jej zarządzaniu.

 

  1. Horoskop prognostyczny

– na określony czas – 1 roku, 2 lat, 3 lat, 5 lat itd.

– lunariusz – horoskop – prognoza na okres 1 miesiąca

– solariusz – horoskop – prognoza na okres 1 roku ( od dnia urodzenia do następnych urodzin )

 

Wpływy kosmiczne ulegają modyfikacji dzięki stale dokonujących się przemieszczeń ciał niebieskich. Efekty tych przemieszczeń, zarówno pozytywne jak i negatywne występują w pewnych okresach bardzo wyraźnie.  Zjawisko to występuje wówczas, gdy jakaś planeta np. Księżyc utworzy ważną w astrologii odległość kątową do danej planety z horoskopu urodzeniowego zwaną aspektem.  Zjawisko to nazywane jest tranzytem.

Każdy tranzyt dowolnego ciała niebieskiego do któregokolwiek elementu radixu aktywizuje elementy aspektowane, przynosi wydarzenia pozytywne lub negatywne w zależności od jakości aspektu.

Dzięki temu można przewidzieć różnego rodzaju wydarzenia i tendencje.

 Horoskop porównawczy.

 Ma zastosowanie między innymi wtedy, kiedy np. chcemy przeanalizować swoją relację z partnerem, matką, dzieckiem, szefem w pracy, koleżanką lub jakąkolwiek inną osobą.

Taki horoskop pokazuje jak funkcjonujemy razem w różnych obszarach życia, jak działamy na siebie, co jest nie tak oraz czy można to naprawić i ewentualnie w jaki sposób to zrobić.

Taki horoskop warto sporządzić dla pary przed wejściem w związek małżeński, aby podjąć decyzje świadome, wiedząc o wadach i zaletach swoich i partnera, o tym jak będziemy funkcjonować razem oraz aby  zapobiec różnym problemom w przyszłości.

Horoskop partnerski  jest to także mile widziany prezent ślubny.

  1. Horoskop horarny, który może odpowiedzieć na każde zadane pytanie.